Batched
SMTP

Batched SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) is een betrouwbare en kostenefficiënte manier om via het internet berichten uit te wisselen. SMTP is een standaard voor het verzenden van e-mail via het internet.


Mis geen mailtjes meer!

Mailtjes die niet aankomen. Berichten die onbestelbaar waren. Mailservers die eruit liggen. Wat mist u allemaal? Welke mail is niet aangekomen bij u? Een betrouwbare mailafhandeling is belangrijk voor u. Belangrijk, en wat iOnline betreft, vanzelfsprekend met bSMTP (batched Simple Mail Transfer Protocol).
Eigenlijk komt het hierop neer als u gebruik maakt van bSMTP: alle inkomende mail komt eerst bij ons als provider terecht. Onze server stuurt om een vast aantal minuten een batch ingekomen mails naar uw mailserver door - als deze tenminste online is. Uw mailserver verdeelt deze vervolgens over de juiste mailboxen. Met uitgaande mail werkt het precies andersom: ze worden verzameld door uw mailserver en in batches verzonden. Is uw eigen mailserver (bijvoorbeeld MS Exchange) niet in de lucht, dan gaat er geen mail verloren. bSMTP is dan ook handig als u niet altijd online bent!

Wat kun je met bSMTP...?

Batched SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) is een betrouwbare en kostenefficiënte manier om via het internet berichten uit te wisselen. SMTP is een standaard voor het verzenden van e-mail via het internet. Bij bSMTP gebruikt u een mailserver die SMTP ondersteunt voor zowel het locale berichtenverkeer binnen uw organisatie als het internetberichtenverkeer. U kunt zelf e-mailadressen aanmaken en beheren. Locale berichten kunnen direct verstuurd worden, berichten van en naar het internet kunnen op zelf te bepalen intervaltijden opgehaald en verstuurd worden.


Hoe werkt bSMTP...?

Om mail te kunnen ontvangen via (b)SMTP zult u een SMTP server moeten installeren op uw server in het netwerk. Een bekende SMTP server is Microsoft Exchange, dit programma zorgt ervoor dat de server e-mail kan ontvangen via SMTP wanneer u online bent. Ook verdeelt het de ingekomen mail over de juiste mailboxen. De server zorgt ervoor dat mailprogramma's als Outlook de mail van de mailserver kunnen ophalen. Het handige van bSMTP is, dat u een time-out kunt instellen. De server bewaart de mail voor u tot het moment dat de time-out is afgelopen. Dit is erg handig als u niet continu online bent. Als de time-out is verlopen stuurt de server de mail terug aan de afzender, met de mededeling dat de machine waar de mail naar is verzonden weliswaar bestaat, maar dat het bericht onbestelbaar was. Door de time-out op oneindig in te stellen maakt u in feite al een bSMTP server; een mailserver die post bewaart tot het moment dat het afgeleverd kan worden.

Bestelformulier