Terug naar overzicht

Disclaimer

Website

iOnline besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Toch kunnen onjuistheden en onvolledigheden optreden. Iedere vorm van aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie wordt door iOnline uitdrukkelijk uitgesloten. iOnline behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie op deze website te wijzigen.


Hyperlinks

Iedere vorm van verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan wordt verwezen, wordt door iOnline uitdrukkelijk uitgesloten.


Content

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het Auteursrecht en andere Intellectuele Eigendomsrechten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie op deze website, op welke wijze en in welke vorm dan ook, aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van iOnline.


Wijzigingen

iOnline behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen. U wordt dan ook dringend geadviseerd om bij ieder bezoek aan de website deze disclaimer te lezen teneinde op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


Toepassing

Bovenstaande disclaimer is van toepassing op de website die u thans bezoekt. Door gebruik van deze website verklaart u kennis te hebben genomen van deze disclaimer, deze te hebben begrepen en met de inhoud hiervan in te stemmen.