Terug naar overzicht

Je website veilig houden

Wij zorgen ervoor dat we de server waarop je website staat veilig en up-to-date is. Daar heb je dus geen omkijken naar.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Het is minstens zo belangrijk dat je zelf werkt aan het beschermen van je website. Dit doe je onder andere door het tijdig installeren van updates. Hiermee verhelpen je bekende kwetsbaarheden, voordat een kwaadwillende er misbruik van kan maken. Daarnaast zorgt dit voor een optimale werking van je website en goede koppeling tussen ons moderne hosting platform en jouw website. Jouw website veilig houden doen we dus samen.

Met behulp van de software Patchman, lossen wij automatisch de meeste kwetsbaarheden al voor je op. Dit doen we om te voorkomen dat kwaadwillenden hier misbruik van kunnen maken en om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. We monitoren onze systemen 24/7 op afwijkingen en controleren alle uitgaande e-mail vanaf ons shared webhosting platform op spam en virussen. Bij afwijkingen wordt een van onze engineers ingeschakeld.

Wanneer wij (eerder dan u) constateren dat een website een doelwit is van iemand met slechte bedoelingen, dan nemen we gelijk contact met op. Indien nodig blokkeren we de website tijdelijk om te voorkomen dat er (verder) misbruik kan worden gemaakt van de kwetsbaarheid. Samen zoeken we naar een oplossing en als we het er over eens zijn dat de kwetsbaarheid is verholpen en de juiste maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen, dan stellen we de website gelijk weer beschikbaar.

Heb je de indruk dat je website is gehackt? Neem dan contact op met de beheerder van je website. Deze kan indien gewenst onze hulp inschakelen om er samen voor te zorgen dat je website weer zo snel mogelijk operationeel is.